Disclaimer en copyright 2012 Anbo Cool

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Anbo Cool BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten (afbeeldingen ) daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anbo Cool BV

De op deze website getoonde informatie wordt door Anbo Cool BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s en vermeld zowel exclusief als inclusief 19% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Anbo Cool BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Anbo Cool BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Anbo Cool BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Deze site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Anbo Cool BV vallen.

Anbo Cool BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Anbo Cool BV met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Anbo Cool BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.Direct offerte aanvragen »

Vragen over onze disclaimer?

 


Koel- vriescellen voldoen aan HACCP

Anbo Cool past de richtlijnen conform HACCP regelgeving toe in haar organisatie. Alle koel- en vriescellen worden professioneel gereinigd
Lees verder...

Lees verder

Op iedere locatie

Anbo Cool beschikt over een modern en geoutilleerd wagenpark dat het mogelijk maakt om de koel- en vriescellen op iedere locatie te leveren.
Lees verder...

Lees verder

24/7 Full Service

24 uur per dag, 7 dagen per week full service via het controle center. Alle koel- en vries cellen worden gecontroleerd volgens de eisen van het voedsel en waren autoriteit (VWA).
Lees verder...

Lees verder

© 2019 Anbo Cool - Alle rechten voorbehouden

Realisatie: Affect Media